Technisch Medewerker Bodemsanering

De functie:

Vacature Technisch Medewerker Bodemsanering - Groningen - Groningen- 16 uur per week

Voor onze opdrachtgever uit Groningen zijn we per 01-09-2020 op zoek naar een Technisch Medewerker Bodemsanering voor 16 uur per week. Het betreft een functie tot in eerste instantie 31-12-2020 met optie op verlenging van 4x6 maanden. Reageren op deze vacature kan tot en met uiterlijk 12-08-2020.

Voor het programmaonderdeel Bodem & Ondergrond van de Provincie Groningen vragen wij voor het onderdeel Bodem een technisch medewerker bodemsanering die in staat is om zelfstandig bodemsaneringsprojecten vanuit de provincie technisch-inhoudelijk te beoordelen en (bege)leiden, en die ervaring heeft in het afgeven van beschikkingen in het kader van de Wbb.

Voor deze taak is het hebben van een relevante HBO opleiding op het werkgebied en een ruime ervaring bij de beoordeling en het opzetten van bodemsaneringsprojecten een vereiste. En dit geldt ook voor het opstellen van beschikkingen in het kader van de Wet bodembescherming.

Opdracht omschrijving
De afdeling Omgeving en Milieu (O&M) is ontworpen als  projectorganisatie. Onderdeel daarvan is  het programma Ondergrond & Bodem. De uitgangspunten van de afdeling zijn onder andere het realiseren van kwaliteitsverbetering op  de provinciale milieutaken, waaronder ook beleidsvorming, duurzame ontwikkeling, energie en  energiebesparing, het versterken van integraliteit (tussen afdelingen en met de Omgevingsdienst), het versterken van werken in de keten en het vergroten van de doelmatigheid in de wijze van organiseren (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk omschreven en belegd). Naast deze uitgangspunten geeft de afdeling ook invulling aan de nieuwe  rol t.a.v. de Omgevingsdienst, te weten die van opdrachtgever.

Het meerjarenprogramma Ondergrond & Bodem 2020-2025
Het  in ontwikkeling zijnde provinciale meerjarenprogramma Ondergrond & Bodem (MJP) beschrijft de achtergronden, (sub)doelen en provinciale rol en ambities van het bodem- en ondergrondbeleid. Het MJP biedt een kader voor de uitvoering van onze wettelijke taken, bestuurlijke afspraken en verplichtingen en beleidsdoelen en relateert deze aan de beschikbare middelen. De concrete acties/projecten die in dit MJP worden benoemd moeten de doelstelling(en) van het bodembeleid haalbaar maken.

Bodemsanering
De provincie Groningen is bevoegd gezag Wet bodembescherming (o.a. vergunningverlening) en budgethouder voor de beschikbare bodemsaneringsgelden. Bij de invulling van onze wettelijke taken streven wij naar een optimaal gebruik van de flexibiliteit die de Wbb biedt en naar korte doorlooptijden.

Ons aanbod:

  • Een functie bij onze opdrachtgever als Technisch Medewerker Bodemsanering voor 16 uur per week tot en met in eerste instantie 31-12-2020.
  • Verlenging van de opdracht is na deze datum mogelijk;
  • Nette arbeidsvoorwaarden conform de cao van onze opdrachtgever.
  • Indien van toepassing een reiskostenvergoeding op basis van OV of eigen vervoer.
  • Een uitstekende referentie op je cv.

Functie eisen:

  • Je hebt een relevante HBO-opleiding;
  • Je beschikt over technische inhoudelijke kennis op het gebied van de bodem en in het bijzonder de uitvoering bodemsanering en het opstellen van beschikkingen Wbb;
  • Je bent op de hoogte van de relevante wet en regelgeving bij de aanpak van bodemverontreiniging en ontwikkelingen daarbinnen;
  • Je hebt ervaring met het werken in een ambtelijke omgeving;
  • Je kunt zowel met het Bodem informatie systeem (BIS) Nazca als Squit iBis werken.


Ben jij de Technisch Medewerker Bodemsanering die wij zoeken? Laat dan jouw gegevens en cv achter via de sollicitatiebutton! Heb je vragen over deze vacature? Bel ons dan gerust! We zijn bereikbaar op ons algemene telefoonnummer 085 060 6095. Het rechtstreekse telefoonnummer van onze recruiter voor deze vacature is 06 1939 0691

Let op! Reageren op deze vacature kan tot en met uiterlijk 12-08-2020.

Solliciteer nu

 

Terug naar overzicht