Zorgeloos inhuren

De oplossing voor uw personeelsvraagstuk zonder verrassingen achteraf

Onze dienstverlening

Recruitment, detachering, uitzenden en HR advies

Inhuren zonder verrassingen achteraf

Wie personeel inhuurt kom achteraf liever niet voor onaangename verrassingen te staan. Als opdrachtgever kunt u op grond van de Inlenersaansprakelijkheid door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor de niet-betaalde loonheffing van arbeidskrachten. Met andere woorden: zelfs wanneer u als inlenende partij aan alle betalingsverplichtingen hebt voldaan kunt u nog aansprakelijk worden gesteld indien de uitlenende partij niet de juiste afdrachten doet. Gelukkig is het relatief eenvoudig om na te gaan of u als opdrachtgever met een betrouwbare partij te maken hebt.
 

Ace Service Group werkt geheel conform de NEN 4400-1 norm en is door Stichting Normering Arbeid in haar register van gecertificeerde ondernemingen opgenomen. Als opdrachtgever bent u hierdoor gevrijwaard van ketenaansprakelijkheid van premie- en belastingafdracht. Ace Service Group beschikt tevens over een G-rekening. Zo bent u op ieder moment verzekerd van de juiste personeelscapaciteit, zonder zorgen achteraf.

In het kader van de Wet WAADI is Ace Service Group met de bijbehorende SBI codes geregistreerd. In het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid kunnen we u te allen tijde een recent door de Belastingdienst opgestelde verklaring betalingsgedrag overleggen.

Binnen onze organisatie heeft u altijd een vast aanspreekpunt. Met alle vragen met betrekking tot onze dienstverlening staat uw vaste contactpersoon voor u klaar. Zo besparen we tijd en kunnen we snel inspelen op uw wensen en behoeften.

Ace Service Group hecht veel waarde aan een veilige en betrouwbare dienstverlening voor zowel opdrachtgevers als arbeidskrachten. Om deze zekerheid voor u als opdrachtgever te waarborgen voldoen wij aan alle voorwaarden voor betrouwbare dienstverlening inzake de inhuur van arbeidskrachten, te weten:

  • NEN 4400-1 certificering bij de Stichting Normering Arbeid
  • Aanwezigheid van een G-rekening
  • Verloning volgens de Inlenersbeloning conform de ABU cao
  • WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs) registratie bij de KVK

NEN 4400-1 certificering

Om de risico’s op de Wet Ketenaansprakelijkheid uit te sluiten is in 2007 op initiatief van vakbonden en werkgeversorganisaties samen met de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Keurmerk Stichting Normering Arbeid in het leven geroepen. De Stichting Normering Arbeid heeft als doel om zelfregulering van de branche te realiseren om fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij (onder)aanneming van werk te voorkomen. Alle bedrijven die dit keurmerk mogen voeren worden tweemaal per jaar uitgebreid financieel en administratief gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie. Onder andere de volgende zaken worden gecontroleerd:

  • Aangiften en afdrachten van loonheffingen, sociale verzekeringspremies en omzetbelasting;
  • Vaststelling van de identiteit van medewerkers;
  • Het correct toepassen van de Inlenersbeloning en het hanteren van de geldende cao’s;
  • Loonbetaling, minimumloon en vakantietoeslagen;

 Ace Service Group is volledig NEN 4400-1 gecertificeerd en is door de Stichting Normering Arbeid opgenomen in het register van gecertificeerde ondernemingen. De actuele verklaring van registratie is hier te downloaden.

G-rekening

Indien een uitlener van personeel niet voldoet aan haar verplichtingen tot het betalen van de premies sociale verzekeringen en de afdracht van loonbelasting kan de Belastingdienst u als opdrachtgever aansprakelijk stellen. Dit is de Inlenersaansprakelijkheid.

De G-rekening, ook wel geblokkeerde rekening, is een bankrekening waarmee een uitlener van personeel, zoals een uitzend- of detacheringsbureau, uitsluitend betalingen voor de premie sociale verzekeringen en de afdracht van loonbelasting aan de Belastingdienst kan doen. Een g-rekeningnummer is gemakkelijk te herkennen, het g-rekeningnummer begint namelijk altijd met 99. 

Om de verzekeren dat de uitlenende partij haar afdrachten aan de Belastingdienst doet dient u als opdrachtgever een deel van het factuurbedrag separaat over te maken op de G-rekening van de organisatie waarvan u personeel inleent. Wanneer u als opdrachtgever 25% van het factuurbedrag inclusief BTW overmaakt op de g-rekening van de uitlenende partij stort bent u gevrijwaard van aansprakelijkheid voor naheffingen premies en belastingen. De uitlenende partij moet dan wel, naast een g-rekening, gecertificeerd zijn door de Stichting Normering Arbeid.

Ace Service Group is als NEN 4400-1 gecertificeerde onderneming opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid en heeft de beschikking over een eigen G-rekening.

Waadi registratie

Sinds 1 juli 2012 is de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (kortweg: wet Waadi) van kracht. De wet Waadi schrijft voor dat ondernemingen die tegen betaling arbeidskrachten ter beschikking stellen als zodanig moeten zijn geregistreerd. Niet alleen uitzend- en detacheringsbureau’s, payrollingbedrijven en banenpools maar ook organisaties die incidenteel arbeidskrachten uitlenen moeten als zodanig worden geregistreerd.

 Ace Service Group voldoet aan de wet Waadi. Op de website van de Kamer van Koophandel kunt u de Waadi-check doen en controleren of de organisatie waarmee u zaken doet tegen betaling personeel mag uitlenen conform de wet Waadi.

Verloning conform de ABU Inlenersbeloning

ABU, oftewel de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen, is de grootste brancheorganisatie voor uitzendondernemingen en kent een eigen cao. De cao kenmerkt zich door flexibiliteit en is voor vrijwel alle soorten uitzend- of detacheringswerkzaamheden goed bruikbaar. De ABU cao is Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) en moet dus verplicht worden opgevolgd. Ace Service Group heeft de ABU cao in alle arbeids-, uitzend- en detacheringsovereenkomsten opgenomen.

 

De Inlenersbeloning is een term uit de ABU cao. De Inlenersbeloning stelt dat een uitzendkracht recht heeft op hetzelfde salaris, ATD/ADV dagen, toeslagen, loonsverhogingen, onkostenvergoedingen en periodieken als het overige personeel dat hetzelfde werk verricht. De Inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten, behalve voor uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd en een aantal bijzondere doelgroepen.

Ace Service Group is voorstander van het motto “gelijk salaris voor gelijke arbeid” en volgt de Inlenersbeloning van de ABU cao.

CONTACT

Ace Service Group B.V.
Westerlaan 51
8011 CA Zwolle
085 060 6095
info@ace-servicegroup.nl

 

OPDRACHTGEVERS

Onze dienstverlening
Vestigingen
Contactgegevens
Zekerheid voor opdrachtgevers
Vacature melden